????????????????????? ?????????????????

?????????????????????


ข้อมูลส่วนตัว


ประวัติการทำงาน

????????????????????? Pc

ที่อยู่

??????????????????

อีเมล์

wwwpink55@gmail.com

Personal


เพศ

Male

วันเกิด

1999-06-07