มั่นคง สรรบดีสกุง

Part Time และ full Time


ข้อมูลส่วนตัว


ประวัติการทำงาน

ผมชื่อมั่นคง ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายสื่อสารการ web Content ประสบการณ์ทำงาน มีความรู้ความเข้าใจทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในเชิงปฏิบัติการทั่วไป สามารถปรับตัวเข้ากับงานใหม่ได้ง่ายและพร้อมเรียนรู้ ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ เพื่อต่อยอดและพัฒนาตัวเองขอบคุณครับ

ที่อยู่

พระสมุทรเจดีย์

อีเมล์

gag_asus@hotmail.co.th

Personal


เพศ

Male

วันเกิด

1986-11-06