siriwan kwangza

ถ่ายแบบ พริ้ตตี้


ข้อมูลส่วนตัว


ประวัติการทำงาน

อยากทำงานค่ะ เช่นพริ้ตตี้ หรือถ่ายแบบ

ที่อยู่

ภูเก็ต

อีเมล์

kwangza123@hotmaio.com

Personal


เพศ

Female

วันเกิด

1999-07-15